Przejdź do treści

Poradnik

Konserwacja i czyszczenie stali nierdzewnej

WPROWADZENIE Powszechnym nieporozumieniem jest przekonanie, że stal nierdzewna jest odporna na każdy typ korozji a jej powierzchnia nie wymaga żadnej konserwacji. Może to wynikać z samej nazwy tej grupy stali: „nierdzewne” i błędnego rozumienia tego terminu. Aby zachować […] czytaj dalej

Konserwacja szaf malowanych proszkowo

Jeżeli chcemy, by powłoki lakierowe z farb proszkowych długo cieszyły nasze oko swym dekoracyjnym wyglądem a nie stanowiły tylko bariery antykorozyjnej, to musimy je odpowiednio konserwować, usuwając z nich brud i zanieczyszczenia. Niżej podajemy ogólne […] czytaj dalej

Sezon grzewczy i niebezpieczeństwo zatrucia (czad)

Tlenek węgla, popularnie zwany czadem, powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla: jest gazem bezwonnym, bezbarwnym […] czytaj dalej

Hydranty DN52 z dodatkowym wężem

Zgodnie z PN-EN 671-2 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym” w hydrantach DN52 ze względów użytkowych długość węża nie powinna przekraczać 20m. Stąd też hydranty te posiadają Certyfikat […] czytaj dalej

Atest PZH – hydranty wewnętrzne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” obowiązkowe atesty higieniczne są dla materiałów oraz wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania i dystrybucji wody. […] czytaj dalej

Znakowanie wyrobów budowalnych znakiem CE lub B

  Znak CE Znak B Akty prawne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Do […] czytaj dalej

Metody kodowania hydrantów wewnętrznych

Jakie oznaczenia zawiera kod produktu? Hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym: S-[a]-[b][c][d]-[e]-[f] [a] 25 – z wężem półsztywnym o średnicy 25 mm 25F – z wężem półsztywnym o średnicy 25 mm i głębokości szafy 160 mm […] czytaj dalej

Montaż kołnierzy do hydrantów wewnętrznych wnękowych

Supron 3  wprowadził na początku 2021 roku nowy kołnierz do hydrantów wewnętrznych wnękowych. Składa się on z czterech metalowych profili przeznaczonych do samodzielnego montażu na gotowej szafie hydrantu zawieszanego.   Sposób montażu: Profile (4 szt.) zapakowane […] czytaj dalej