Przejdź do treści

Poradnik

Znakowanie wyrobów budowalnych znakiem CE lub B

  Znak CE Znak B Akty prawne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Do […] czytaj dalej

Atest PZH – hydranty wewnętrzne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” obowiązkowe atesty higieniczne są dla materiałów oraz wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania i dystrybucji wody. […] czytaj dalej

Hydranty DN52 z dodatkowym wężem

Zgodnie z PN-EN 671-2 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym” w hydrantach DN52 ze względów użytkowych długość węża nie powinna przekraczać 20m. Stąd też hydranty te posiadają Certyfikat […] czytaj dalej

Sezon grzewczy i niebezpieczeństwo zatrucia (czad)

Tlenek węgla, popularnie zwany czadem, powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla: jest gazem bezwonnym, bezbarwnym […] czytaj dalej