Przejdź do treści

Sezon grzewczy i niebezpieczeństwo zatrucia (czad)

Tlenek węgla, popularnie zwany czadem, powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

 • jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawiony smaku,
 • blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.
 • zatrucie małym stężeniem jest często ignorowane (bóle i zawroty głowy)

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.
Aby zadbać o bezpieczeństwo warto wyposażyć mieszkanie w czujnik tlenku węgla.

Czujnik tlenku węgla jest urządzeniem niezbędnym:

 • w łazienkach i kuchniach wyposażonych w gazowe podgrzewacze wody
 • w pokojach z kominkiem
 • w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi
 • w pomieszczeniach z ogrzewaczami i kuchenkami na butle propan-butan
 • w przydomowych garażach (kontrola spalin)
 • w pomieszczeniach z piecami węglowymi i na inne paliwa
 • w przydomowych kotłowniach
 • w każdym bezpiecznym domu!

Nasza oferta: http://sklep.supron.pl/czujniki-czadu-dymu

 • czujniki spełniające europejskie normy
 • 7 lat gwarancji
 • ochrona już od 3gr/dziennie!

ZAPRASZAMY!