Przejdź do treści

Konserwacja szaf malowanych proszkowo

Jeżeli chcemy, by powłoki lakierowe z farb proszkowych długo cieszyły nasze oko swym dekoracyjnym wyglądem a nie stanowiły tylko bariery antykorozyjnej, to musimy je odpowiednio konserwować, usuwając z nich brud i zanieczyszczenia.

Niżej podajemy ogólne wytyczne, których należy przestrzegać podczas mycia, aby nie uszkodzić powłoki.

Uwaga: najczęściej do uszkodzeń powłoki lakierniczej dochodzi podczas kładzenia tynku, malowania ścian. Wszystkie szafki, maskownice, zabudowy szachtów itp. powinny być montowane po zakończeniu prac tynkarskich i malarskich. W przypadku zabrudzeń tynkiem, farbą należy ją niezwłocznie usunąć – pozostawienie ich nawet na krótki czas grozi powstaniem rdzy.

 1. Do mycia stosować tylko czystą wodę z dodatkiem niewielkiej ilości neutralnych detergentów. Sporządzone roztwory środków myjących powinny mieć odczyn obojętny lub zbliżony do obojętnego (pH 5 – 8),
 2. Do sporządzania roztworów myjących stosować ogólnie dostępne na naszym rynku środki myjące. Używać ich zgodnie z przeznaczeniem (rozcieńczać w odpowiedniej proporcji),
 3. Malowane powierzchnie zmywać delikatnie miękkimi, trwałymi, nieścierającymi i  niepozostawiającymi po sobie śladów materiałami,
 4. W trakcie mycia nie wywierać dużego nacisku na konserwowaną powłokę,
 5. Sadzę i tłuste oleiste zabrudzenia można usuwać benzyną lakową, nie zawierającą związków aromatycznych i alkoholu izopropylowego,
 6. Do mycia nie wolno używać agresywnych rozpuszczalników, które w swoim składzie zawierają: estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, etery glikoli i chlorowcowe węglowodory,
 7. Do mycia nie używać substancji o odczynie kwaśnym, zasadowym i mającym własności ścierające,
 8. Kontakt powierzchni lakierowanych z roztworem myjącym nie powinien trwać dłużej niż 1  godz. Im krócej, tym lepiej,
 9. Po każdorazowym myciu, lakierowaną powierzchnię obowiązkowo spłukać dokładnie czystą wodą,
 10. Pamiętać, że temperatura oraz promieniowanie UV zwiększają agresywność chemikaliów, dlatego operację mycia prowadzić przy jak najmniejszym nasłonecznieniu i temperaturze nieprzekraczającej 250C,
 11. Używane podczas malowania i montażu wszelkie środki pomocnicze (typu masy i kity szklarskie, chłodziwa stosowane do cięcia i wiercenia, kleje i zaprawy, kity do spoin, taśmy klejące i maskujące) mające kontakt z pomalowanymi powierzchniami muszą mieć odczyn obojętny. Nie mogą zawierać substancji szkodliwych dla powłoki.

NIE WOLNO STOSOWAĆ:

 1. Aceton
 2. MetyloEtyloKeton

UWAGA !

Przystępując każdorazowo do mycia obowiązkowo przeprowadzić test przydatności danego środka myjącego w najmniej eksploatowanym miejscu.