Przejdź do treści

Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe “SUPRON 3” Sp. z o.o.

ul. Sadownicza 6, 26-600 RADOM
tel. 48 363 99 66, tel./fax 48 363 21 85
e-mail: supron@supron.pl

Regon: 672742818, NIP: 948-22-24-948, BDO 000035037
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Nr KRS 0000026680
Wysokość kapitału zakładowego 480.000,00 zł

ING Bank Śląski S.A. O/Radom 16 1050 1793 1000 0023 6753 6139
PEKAO S.A. O/Radom 42 1240 5703 1111 0010 7387 2048

DZIAŁ SPRZEDAŻY RADOM
ul. Sadownicza 6
26-600 RADOM
tel.:  +48 363 89 98
tel./fax:  +48 363 99 65
godz. otwarcia:  7:00 - 16:00
KAROL STACHURSKI
Kierownik działu sprzedaży
tel.:  607 629 359
ELIZA KRAWCZYK
Przedstawiciel Handlowy
tel.:  609 929 201
AGNIESZKA DEJA-HEBDA
Handlowiec
tel.:  607 629 612
ANNA KOWALCZYK
Handlowiec
tel.:  607 629 612
MAGDALENA WARCHAŁOWSKA
Handlowiec
tel.:  607 629 612
ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Szanajcy 16 lok. 56
03-481 WARSZAWA
tel.:  22 618 93 63
tel./fax:  22 619 80 05
godz. otwarcia:  8:00 - 16:00
MARCIN KOZERA
Kierownik o/Warszawa
tel.:  691 014 015
JAROSŁAW GRUELL
Specjalista sprzedaży
tel.:  603 766 778
TOMASZ PIETRUSIŃSKI
Kierowca/magazynier
tel.:  607 629 611
ANNA CYBULA
Pracownik biurowy/sprzedawca
tel.:  22 618 93 63
ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Chlebowa 4/8
61-003 POZNAŃ
tel.:  61 842 23 00
tel./fax:  61 840 06 88
godz. otwarcia:  8:00 - 16:00
ANDRZEJ SYNOWIEC
Kierownik o/Poznań
tel.:  603 766 774
MACIEJ ZIÓŁKOWSKI
Przedstawiciel handlowy
tel.:  607 063 720
PRZEMYSŁAW DROZD
Handlowiec/magazynier
tel.:  691 100 225
ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. Uczniowska 52
80-530 GDAŃSK
tel.:  58 340 03 56
tel./fax:  58 342 91 75
godz. otwarcia:  8:00 - 16:00
ANDRZEJ PAWŁOWSKI
Kierownik o/Gdańsk
tel.:  603 770 519
TOMASZ KOZŁOWSKI
Handlowiec/magazynier
tel.:  601 759 966
MARCIN SOŃSKI
Handlowiec
tel.:  58 340 03 56

RADOM

26-600 RADOM, Sadownicza 6

93HJ+W6 Radom

SERWIS - RADOM

Dionizego Czachowskiego 4, 26-610 Radom, Polska

95W8+78 Radom

WARSZAWA

03-481 WARSZAWA, ul. Szanajcy 16 lok. 56

727J+73 Warszawa

POZNAŃ

61-003 POZNAŃ, ul. Chlebowa 4/8

CX86+78 Poznań

GDAŃSK

80-530 GDAŃSK, ul. Uczniowska 52

9JWP+G5 Gdańsk

ZARZĄD
GRZEGORZ STARZOMSKI
Prezes zarządu
tel.:  48 691 629 006
DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel.:  +48 363 89 98
tel./fax:  +48 363 99 65
godz. otwarcia:  7:00 - 16:00
BARTOSZ BIWOJNO
Dyrektor ds. handlu i marketingu
tel.:  607 629 328
KAROL STACHURSKI
Kierownik działu sprzedaży
tel.:  607 629 359
PRODUKCJA
DAMIAN MAREK
Kierownik produkcji
tel.:  607 629 614
JACEK BURNOS
Zastępca kierownika produkcji
tel.:  691 629 075
ZARZĄD
IWONA PIĄTEK-KARAŚ
Wiceprezes zarządu
tel.:  48 601 705 484
ADMINISTRACJA
BEATA DĄBROWSKA
Główna księgowa
tel./fax:  48 362 83 08
KORNEL ZŁOTKOWSKI
Specjalista grafik-informatyk
tel.:  691 629 007
ZARZĄD
DOMINIKA STARZOMSKA
Wiceprezes zarządu
tel.:  48 607 629 736
ZAOPATRZENIE
PAWEŁ STARZOMSKI
Kierownik zaopatrzenia
tel.:  607 629 530
tel./fax:  48 362 13 35
LOGISTYKA
MATEUSZ TUZIMEK
Kierownika magazynu
tel.:  607 629 035
tel./fax:  48 340 01 65
MONTAŻ
RADOSŁAW WIŚNIEWSKI
Kierownik montażu i kontroli jakości
tel.:  691 629 095
ZARZĄD
MARIAN KURKOWSKI
Wiceprezes zarządu
tel.:   48 603 766 775
PRODUKCJA
PAWEŁ SYKUT
Dyrektor techniczny
tel.:  691 065 040
tel./fax:  48 340 01 65
KRZYSZTOF WAWRZEŃCZYK
Dyrektor ds. rozwoju produkcji i nowych uruchomień
tel.:  603 770 514
MARCIN WESOŁOWSKI
Kierownik lakierni
tel.:  691 629 077
SERWIS RADOM
ul. Czachowskiego 4
26-600 RADOM
tel./fax:  48 363 21 85
godz. otwarcia:  7:00 - 15:00
DAWID MACIEJA
p.o. Kierownika Serwisu
tel.:  607 929 120
SYLWIA KĘPCZYK
tel.:  48 363 21 85