Skip to content

Contact

PPUH “SUPRON 3” Sp. z o.o.

Sadownicza 6, 26-600 RADOM, POLAND
phone (48) 48 363 89 98, phone/fax (48) 48 363 99 65
e-mail: export@supron.pl

VAT EU: PL9482224948, IBAN PL 17 1050 1793 1000 0024 0216 9680, SWIFT INGBPLPW

Regon: 672742818, NIP: 948-22-24-948, BDO 000035037
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Nr KRS 0000026680
Share capital in the amount of  480.000,00 zł

ING Bank Śląski S.A. O/Radom 16 1050 1793 1000 0023 6753 6139
PEKAO S.A. O/Radom 42 1240 5703 1111 0010 7387 2048

MANAGEMENT
GRZEGORZ STARZOMSKI
Chairman
phone:  48 691 629 006
DOMINIKA STARZOMSKA
Vice-chairman
phone:  48 607 629 736
IWONA PIĄTEK-KARAŚ
Vice-chairman
phone:  48 601 705 484
MARIAN KURKOWSKI
Vice-chairman
phone:  48 603 766 775
SALES DEPARTMENT
phone:  +48 363 89 98
phone/fax:  +48 363 99 65
godz. otwarcia:  7:00 - 16:00
BARTOSZ BIWOJNO
Director of Trade and Marketing
phone:  607 629 328
KAROL STACHURSKI
Sales Manager
phone:  607 629 359
ADMINISTRATION
BEATA DĄBROWSKA
Chief Accountant
phone/fax:  48 362 83 08
KORNEL ZŁOTKOWSKI
IT Specialist
phone:  691 629 007
PURCHASING DEPARTMENT
PAWEŁ STARZOMSKI
Purchasing Manager
phone:  607 629 530
phone/fax:  48 362 13 35
LOGISTICS
MATEUSZ TUZIMEK
Warehouse Manager
phone:  607 629 035
phone/fax:  48 340 01 65
PRODUCTION DEPARTMENT
PAWEŁ SYKUT
Technical Director
phone:  691 065 040
phone/fax:  48 340 01 65
KRZYSZTOF WAWRZEŃCZYK
Director of Production Development and New Launches
phone:  603 770 514
DAMIAN MAREK
Production Controller
phone:  607 629 614
JACEK BURNOS
Deputy Production Controller
phone:  691 629 075
MARCIN WESOŁOWSKI
Department Painting Manager
phone:  691 629 077
RADOSŁAW WIŚNIEWSKI
Assembly and Quality Control Manager
phone:  691 629 095

RADOM

Sadownicza 6, 26-600 Radom, Poland

93HJ+W6 Radom

WARSAW DISTRICT
St. Szanajcy 16/56
03-481 WARSZAWA
phone:  22 618 93 63
phone/fax:  22 619 80 05
godz. otwarcia:  8:00 - 16:00
MARCIN KOZERA
Manager d/Warszawa
phone:  691 014 015
JAROSŁAW GRUELL
Sales Specialist
phone:  603 766 778
TOMASZ PIETRUSIŃSKI
Warehouseman
phone:  607 629 611
ANNA CYBULA
Office Worker/Salesperson
phone:  22 618 93 63
POZNAŃ DISTRICT
St. Chlebowa 4/8
61-003 POZNAŃ
phone:  61 842 23 00
phone/fax:  61 840 06 88
godz. otwarcia:  8:00 - 16:00
ANDRZEJ SYNOWIEC
Manager d/Poznań
phone:  603 766 774
MACIEJ ZIÓŁKOWSKI
Sales Representative
phone:  607 063 720
PRZEMYSŁAW DROZD
Salesperson/ Warehouseman
phone:  691 100 225
GDAŃSK DISTRICT
St. Uczniowska 52
80-530 GDAŃSK
phone:  58 340 03 56
phone/fax:  58 342 91 75
godz. otwarcia:  8:00 - 16:00
ANDRZEJ PAWŁOWSKI
Manager d/Gdańsk
phone:  603 770 519
TOMASZ KOZŁOWSKI
Salesperson/ Warehouseman
phone:  601 759 966
MARCIN SOŃSKI
Salesperson
phone:  58 340 03 56
SERVICE RADOM
St. Czachowskiego 4
26-600 RADOM
phone/fax:  48 363 21 85
godz. otwarcia:  7:00 - 15:00
CEZARY NOWACKI
Service Manager
phone:  607 929 120