Przejdź do treści

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że firma PPUH Supron 3 Sp. z o.o. jest gotowa do realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Jednocześnie zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: P.P.U.H. „SUPRON 3” Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Sadowniczej 6, NIP 9482224948, REGON672742818, Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000026680 Wysokość kapitału zakładowego: 480.000,00 PLN.
    Dane kontaktowe: supron@supron.pl, tel.: (+48) 48 363 99 66; (+48) 48 363 21 85.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 , ust. 1 lit. b w celach realizacji umowy oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art.6, ust.1, lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy (np. firmy kurierskie)
  4. Okres przechowywania w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora – dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego