Przejdź do treści

DOTACJE

2024

 

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SUPRON 3” Spółka z o.o.uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt pt.:

„Wdrożenie procesów automatyzacji w przedsiębiorstwie Supron3”.

Projekt realizujemy, aby poprzez automatyzacje i robotyzację procesów produkcyjnych oferować ulepszone produkty. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż centrum gnącego oraz zakup i montaż robota przemysłowego. Planujemy również integrację posiadanych systemów produkcyjnych z nowymi technologiami oraz szkolenia naszego zespołu. […] czytaj dalej >


2024

FUS

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

„Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

czytaj dalej>


2019

Projekt SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja

PPUH „SUPRON 3” Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja Nr POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego […] czytaj dalej >

 


2013

Dotacja – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy PPUH Supron 3 Sp. z o.o.  dzięki implementacji innowacyjnego systemu do wspomagania zarządzania klasy ERP z elementami CRM, wpływającego na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe  “SUPRON 3″ […] czytaj dalej >