Przejdź do treści

Wdrożenie procesów automatyzacji w przedsiębiorstwie Supron3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SUPRON 3” Spółka z o.o.
uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt pt.:

„Wdrożenie procesów automatyzacji w przedsiębiorstwie Supron3”.

Projekt realizujemy, aby poprzez automatyzacje i robotyzację procesów produkcyjnych oferować ulepszone produkty.
Przedmiotem projektu jest zakup i montaż centrum gnącego oraz zakup i montaż robota przemysłowego.
Planujemy również integrację posiadanych systemów produkcyjnych z nowymi technologiami oraz szkolenia naszego zespołu.

Z projektu będą korzystać odbiorcy produktów takich jak:

  • hydranty wewnętrzne,
  • metalowe zabudowy i maskownice,
  • metalowe szafy ochronne i przeciwpożarowe.

W ramach realizacji projektu zaplanowano zakup maszyn, które pozwolą na:

  • poprawę poziomu ochrony środowiska poprzez zmniejszenie wykorzystania maszyn, które potrzebują do pracy olejów maszynowych, oraz
  • zmniejszenie konsumpcji energii elektrycznej, dzięki instalacji centrum gnącego o 30% na każdym detalu.

Określenie rynku docelowego: branża przeciwpożarowa, branża budowlana, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, obiekty użyteczności publicznej, sektor przemysłowy oraz klienci indywidualni.

Geograficzny obszar działania: rynek lokalny, krajowy, międzynarodowy.

Cele Projektu:

1. Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji i jej wydajności poprzez automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych.
2. Poprawa jakości: automatyzacja procesów pozwoli na precyzyjne i powtarzalne operacje, co wpłynie pozytywnie na jakość finalnych produktów.
3. Redukcja kosztów: dzięki automatyzacji, przedsiębiorstwo będzie w stanie zmniejszyć koszty produkcji, zarówno przez ograniczenie zatrudnienia, jak i minimalizację błędów ludzkich.
4. Zwiększenie konkurencyjności: Dostosowanie się do nowoczesnych technologii produkcji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Wartość projektu: 7 334 490,00 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 988 600,00 PLN
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie