Przejdź do treści

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

„Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Opis projektu: Wyposażenie magazynu w urządzenie ograniczające obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego

Wartość inwestycji: 66 500,00 zł
Dofinansowanie z FUS:  40 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych