Przejdź do treści

Dotacja – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa projektu:

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy PPUH Supron 3 Sp. z o.o.  dzięki implementacji innowacyjnego systemu do wspomagania zarządzania klasy ERP z elementami CRM, wpływającego na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe  “SUPRON 3″ Spółka z o.o.

Całkowita wartość projektu:  609 790,60 PLN

Wartość dofinansowania: 300 438,00 PLN

Opis projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu.