Przejdź do treści

Atest PZH – hydranty wewnętrzne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” obowiązkowe atesty higieniczne są dla materiałów oraz wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania i dystrybucji wody.

Hydranty wewnętrzne nie są przeznaczone do dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku z czym atest PZH dla tych wyrobów nie jest obligatoryjny.