Przejdź do treści

Zabezpieczenie obiektów do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. „w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów”:

§38. 1. Miejsce magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m2 oraz miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych, w którym ilość odpadów jest większa niż 5 m3 , wyposaża się, niezależnie od wyposażenia obiektu lub terenu w gaśnice zgodnie z odrębnymi przepisami, w punkty ze sprzętem gaśniczym zawierające:

1.       2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm3 środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B;

2.       2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda;

3.       2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2 m × 3 m;

4.       urządzenia lub środki przeznaczone do gaszenia pożarów grupy D, jeżeli wystąpienie takich pożarów jest możliwe, określone indywidualnie w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym.

 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom opracowaliśmy szafę pozwalającą na przechowywanie ww. sprzętu gaśniczego w jednym miejscu, z łatwym dostępem, chroniącą urządzenia przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi.