Przejdź do treści

Aktualności

Wdrożenie procesów automatyzacji w przedsiębiorstwie Supron3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SUPRON 3” Spółka z o.o. uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt pt.: „Wdrożenie procesów automatyzacji w przedsiębiorstwie Supron3”. Projekt realizujemy, aby poprzez automatyzacje i robotyzację procesów produkcyjnych oferować ulepszone produkty. […] czytaj dalej

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej” Opis projektu: Wyposażenie magazynu w urządzenie ograniczające obciążenie układu […] czytaj dalej

SHOW YOURSELF – III edycja

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności […] czytaj dalej

Dotacja – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy PPUH Supron 3 Sp. z o.o.  dzięki implementacji innowacyjnego systemu do wspomagania zarządzania klasy ERP z elementami CRM, wpływającego na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe  “SUPRON 3″ […] czytaj dalej