Przejdź do treści

System zarządzania środowiskiem PN-EN ISO 14001:2015-09

Od 2006 posiadamy certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji wyrobów metalowych oraz sprzętu ppoż. i BHP.

Nasze działania zawsze były związane z dbałością o środowisko, co pozwoliło nam w tym roku (2022) uzyskać certyfikat ISO 14001.

Otrzymanie przez Spółkę Supron 3 certyfikatu PN-EN ISO 14001:2015-09 wiąże się z:

  • Udokumentowanym działaniem w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska.
    Dbamy o to, aby nasza działalność jak najmniej wpływała na środowisko, a także o stworzenie bezpiecznego otoczenia pracy dla naszych pracowników.
  • Redukcją emisji odpadów i ścieków oraz redukcją kosztów ich usuwania.
    Już na etapie projektowania bierzemy pod uwagę zmniejszenie ilości produkowanych odpadów dlatego nasze wyroby mają optymalny rozmiar i masę. Sortujemy, poddajemy recyclingowi oraz odzyskujemy nasze odpady.
  • Zmniejszeniem ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowych
  • Zmniejszeniem kosztów związanych ze zużyciem energii
  • Zwiększeniem świadomości ekologicznej pracowników. Każdy z nas stara się odpowiedzialnie korzystać z zasobów
  • Wzrostem świadomości wobec wymagań prawnych

Naszych współpracowników, dostawców usług i podwykonawców oraz kontrahentów handlowych informujemy o zobowiązaniach wynikających z wdrożonego w Supron 3 systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015-09 oraz zachęcamy do aktywności w działaniach związanych z ochroną środowiska.