Przejdź do treści

Zawór hydrantowy ZH-52 w obudowie – SZAFKI NA ZAWÓR HYDRANTOWY

symbol certyfikat cnbop
symbol uniwersalny montaż
Znak budowlany B

Szafki na zawór służą do zabudowania zaworów hydrantowych pożarowych ZH-52, które są zakończeniem rury wznośnej suchego/nawodnionego pionu.

Przejdź do sklepu
dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

Przejdź do sklepu

Pliki do pobrania

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”:

  • § 21. 2 Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 muszą znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach.
  • § 21. 3 Zawory 52 lokalizowane w miejscach, w których mogą być narażone na uszkodzenie lub dewastację, umieszcza się w metalowych szafkach ochronnych zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami otwieranym głowicą toporka strażackiego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. z póź. zm. „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”

  • § 10. 1. Producent znakuje wyrób budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do obrotu lub udostępnieniem na rynku krajowym.
  • § 14. Producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016r. nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2020 r. sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.
  1. Załącznik nr 1 pkt. 10: Stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne). Systemy tłumienia i gaszenia pożaru – elementy składowe: zawory pożarowe hydrantowe.

Aby zapewnić spełnienie powyższych wymogów oferujemy zawory hydrantowe 52 wraz z obudową w różnych konfiguracjach.  Do wyrobu wystawiamy krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie Krajowego Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0260.

Wykonanie standardowe:

  • blacha stalowa lakierowana farbą proszkową poliestrową fasadową typ Facade. Kolorem standardowym jest kolor czerwony (RAL 3000) i biały (RAL 9003).
  • szafki na zawór hydrantowy wykonane są w wersji uniwersalnej: możliwość wyboru strony przyłącza z lewej lub prawej strony oraz od góry szafki. Dodatkowo istnieje możliwość zamiany strony otwierania drzwi: zawór z prawej strony – drzwi otwierane na lewo i odwrotnie.
  • zamek OTS – otwierany dziobem topora strażackiego w przypadku zabezpieczenia zaworów o których mowa w Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.  „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.
  • oznakowanie: znak “Zawór hydrantowy” i znak Znak budowlany B

Wykonanie Symbol produktu Wymiary szafki [mm]
(wys. x szer. x gł.)
Ilość zaworów [szt.] Rysunki techniczne Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Zawieszane S-SZ-ZHP-400Z 400 x 320 x 220 1 ZHP-400 KDWU-ZHP-400
S-SZ-ZHP-520Z 520 x 390 x 240 2 ZHP-520 KDWU-ZHP-520
S-SZ-ZHP-550Z 550 x 550 x 250 2 ZHP-550 KDWU- ZHP-550
Wnękowe S-SZ-ZHP-400W 400 x 320 x 220 1 ZHP-400W KDWU-ZHP-400W
S-SZ-ZHP-520W 520 x 390 x 240 2 ZHP-520W KDWU-ZHP-520W
S-SZ-ZHP-550W 550 x 550 x 250 2 ZHP-550W KDWU-ZHP-550W

WARIANTY WYKONANIA


POWIĄZANE PRODUKTY

Rodzaj zamka

Zamek OTS

Otwierany Toporkiem Strażackim