Przejdź do treści

Zawór hydrantowy 52 ze znakiem B

symbol certyfikat cnbop
Znak budowlany B

Zawór hydrantowy pożarowy typu ZH-52 stanowi punk poboru wody w instalacjach wodociągowych przeciwpożarowych. Jest montowany w metalowej obudowie z zamkiem otwieranym dziobem toporka strażackiego lub tylko w uzasadnionych przypadkach bez obudowy. Zawór ZH-52 stanowi również wyposażenie hydrantów wewnętrznych.

Przejdź do sklepu
dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

Przejdź do sklepu

Pliki do pobrania

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. z późn. zm. „w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania”:

Załącznik nr 1 pkt. 3.23: Armatura i osprzęt pożarniczy. Zawory hydrantowe 52.

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”:

  • § 21. 2 Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 muszą znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. z póź. zm. „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”

  • § 10. 1. Producent znakuje wyrób budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do obrotu lub udostępnieniem na rynku krajowym.
  • § 14. Producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2020 r. sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.
  • Załącznik nr 1 pkt. 10: Stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne). Systemy tłumienia i gaszenia pożaru – elementy składowe: zawory pożarowe hydrantowe.

Aby zapewnić spełnienie powyższych wymogów oferujemy zawory hydrantowe pożarowe typ ZH52.  Do wyrobu wystawiamy krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie Krajowego Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0260.

Dane techniczne:

Nazwa Zawór hydrantowy pożarowy 52 aluminiowy z nasadą aluminiową, typ ZH-52
Kod S-AA-ZH52-NA-B
Średnica nominalna 50 mm
Ciśnienie nominalne 16 bar (1,6 MPa)
Gwint przyłącza G2
Zakończenie wylotu Nasada 52-T wg PN-M-51038
Średnica kółka 100 mm
Materiał korpusu Stop aluminium
Masa 0,73 kg
Rysunek techniczny ZH-52
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-ZH-52

WARIANTY WYKONANIA


POWIĄZANE PRODUKTY

Rodzaj zamka

Zamek OTS

Otwierany Toporkiem Strażackim