Przejdź do treści

Hydrant wewnętrzny DN25 wersja stała

symbol certyfikat cnbop
symbol dn25
symbol uniwersalny montaż
symbol ce

Hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany z wężem półsztywnym 25 mm. Wykonanie wersja stała (WS).
Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokość:
Szerokość:fi 500 mm
Głębokość250 mm
WYMIARY WNĘKI:
Wysokość:n/d
Szerokość:n/d
Głębokośćn/d
Przejdź do sklepu
dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokość:
Szerokość:fi 500 mm
Głębokość250 mm
WYMIARY WNĘKI:
Wysokość:n/d
Szerokość:n/d
Głębokośćn/d
Przejdź do sklepu

Pliki do pobrania

Wykonanie standardowe:

 • zawór hydrantowy 25 mosiężny produkcji Supron 3
 • zwijadło węża w kolorze RAL 3000  z osią wodną i regulatorem siły rozwijania
 • wąż tłoczny półsztywny φ25 mm o długości 20 m lub 30 m zgodny z normą PN-EN 694, na stałe podłączony do osi wodnej poprzez zakucie
 • prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża poprzez zakucie tuleją aluminiową
 • wężyk łączący zawór z osią wodną; brak opasek zaciskowych, wszystkie połączenia gwintowane
 • prowadnica węża
 • tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
 • instrukcja montażu i konserwacji, karta gwarancyjna hydrantu
 • nr identyfikacyjny

Kod towaru Rodzaj Długość węża Rysunki techniczne

Instrukcja
S-25-WS30 Wersja stała 30 m
S-25-WS20 Wersja stała 20 m

Właściwości hydrauliczne

Ciśnienie robocze od 0,2 MPa do 1,2 MPa
Prąd wody rozproszony stożkowy – nie mniejszy niż 45 stopni.

  wąż 30 mb
wąż 20 mb
Natężenie przepływu /wydajność/ ciśnienie
[MPa]
strumień
rozproszony
strumień
zwarty
strumień
rozproszony
strumień
zwarty
Średnica równoważna 10 mm 0,2 61 l/min 60 l/min 65 l/min 64 l/min
0,4 86 l/min 85 l/min 92 l/min 91 l/min
0,6 104 l/min 103 l/min 112 l/min 111 l/min
Współczynnik K 43 46  
Efektywny zasięg rzutu strumienia wody (plus długość węża 20 mb lub 30 mb)
Średnica równoważna 10 mm 0,2 4,5 m 11,8 m 4,5 m 11,8 m

Uwaga: Zależność natężenia przepływu Q od ciśnienia P przedstawia równanie: Q = K√10P, gdzie Q wyraża się w litrach na minutę [l/min], a P w megapaskalach [MPa].

Możliwości wykonania

Połączenia węża łączącego zawór hydrantowy z osią wodną - standard

 • połączenie gwintowane w standardzie
 • połączenie za pomocą nasady i łącznika

Zakucie prądownicy

 • zakucie prądownicy tuleją aluminiową w standardzie
 • zakucie prądownicy tuleją mosiężną

Zawór 52 z redukcją skośną

Hydrant można podłączyć do sieci zasilającej DN50 poprzez zastosowanie zaworu 52 z redukcją skośną Supron 3