Przejdź do treści

Znaki ochrony przeciwpożarowej – uzupełniające

Znaki ochrony przeciwpożarowej – uzupełniające wykonywane są na folii i płycie sztywnej. Wykonywane jako świecące i nieświecące, część tylko w wersji nieświecącej.

Przejdź do sklepu
dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

Przejdź do sklepu

Pliki do pobrania

Dostępne znaki ochrony przeciwpożarowej – uzupełniające:

Nazwa znaku Indeks
Niebezpieczeństwo pożaru – materiały łatwopalne BC001
Uwaga! Gaz płynny – produkt łatwopalny BC002
Materiały utleniające BC003
Niebezpieczeństwo wybuchu – materiały wybuchowe BC004
Sprzęt gaśniczy BC005
Sprzęt przeciwpożarowy BC006
Wyłącznik prądu BC007
Główny wyłącznik prądu BC008
Tablica rozdzielcza BC009
Główna tablica rozdzielcza BC010
Nawodniony pion gaśniczy BC018
Zawór hydrantowy na pionie nawodnionym BC019
Zamykać drzwi przeciwpożarowe BC100
Ppoż. zbiornik wodny … m3 BC101
Ppoż. zbiornik wodny …… m3, głębokość zbiornika … m BC104
Punkt czerpania wody dla celów ppoż. BC105
Przeciwpożarowy zbiornik wodny BC106
Klapa dymowa BC107
Piasek gaśniczy BC108
Droga pożarowa BC109
Droga pożarowa, nie zastawiać BC110
Brama pożarowa BC111
Brama pożarowa-parkowanie zabronione BC112
Punkt czerpania wody BC113
Przeciwpożarowy zbiornik wodny … m3 BC135
Tablica informacyjna zawierająca pojemność zbiornika w m3 oraz współrzędne w metrach do punktu czerpania wody BC136
Fotoluminescencyjna plansza naścienna oświetlająca gaśnicę BC200
Do punktu czerpania wody BC114
Do punktu czerpania wody BC115L
Do punktu czerpania wody BC115P
Do zbiornika ppoż. BC116L
Do zbiornika ppoż. BC116P
Gaśnica BC117
Hydrant BC118
Syrena pożarowa BC119
Wyjście na dach BC120
Sprzęt gaśniczy BC121
Do sprzętu przeciwpożarowego BC122L
Do sprzętu przeciwpożarowego BC122P
Kierunek drogi BC123
Do głównego wyłącznika prądu BC124L
Do głównego wyłącznika prądu BC124P
Klucz do remizy znajduje się u (tekst wg zamówienia) BC125L
Klucz do remizy znajduje się u (tekst wg zamówienia) BC125P
Stanowisko gaśnicze pianowe BC126
Remiza BC127
Nie zastawiaj sprzętu przeciwpożarowego BC128
Punkt przyjęcia sił i środków BC129
Klapa przeciwpożarowa BC130
Do pożaru BC131L
Do pożaru BC131P
Gaśnica BC132
Nie zastawiać BC133
Koc gaśniczy BC134
Rewers znaków przeciwpożarowych BC500

W celu zapoznania się z pełną ofertą prosimy o kontakt z działem handlowym: sprzedaz@supron.pl


Możliwości wykonania:

Formaty (cm) Podłoża Rodzaje
D1 – 20 x 20
BB – 10 x 14,8
CB – 15 x 22,2
DB – 20 x 29,6
EL – 35 x 51,8
EC – 30 x 60
BR – 14 x 36
DA – 20 x 25
DL – 23 x 40
EO – 36 x 92,5
f – folia
p – płyta sztywna PCV
t – SYSTEM TD ®
s – fotoluminescencyjny
n – nieświecące