Przejdź do treści

Syntetyczny środek pianotwórczy ROTEOR M Premium 3%

Roteor M Premium to syntetyczny 3% środek pianotwórczy do wytwarzania mechanicznych pian gaśniczych: lekkiej, średniej i ciężkiej. Roteor M Premium jest przeznaczony do gaszenia pożarów klasy A i B. Klasa gaśnicza IIIB, temperatura stosowania -13°C. Do stosowania z wodą słodką i słoną.

Opakowanie: beczki polietylenowe 50 kg, 200 kg, kontener 1000 kg

Przeznaczenie gaśnicy

Przejdź do sklepu
dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

Przejdź do sklepu

Pliki do pobrania

Zastosowanie:

Syntetyczny, pianotwórczy środek gaśniczy do wytwarzania mechanicznych pian gaśniczych: lekkiej, średniej i ciężkiej (do gaszenia pożarów klasy A i B według PN-EN 2:1998) stosowany z wodą wodociągową oraz morską.Środek zwilżający do wszelkiego rodzaju pyłów. Klasa gaśnicza IIIB, temperatura stosowania -13°C.

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od -10°C do 30°C, wyższe temperatury powodują uwalnianie par butanolu.

Gwarancja:

Gwarancja wynosi 6 lat licząc od daty produkcji. Po tym okresie może być stosowany po sprawdzeniu zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi.

Wyrób posiada aktualny atest PZH


Wygląd zewnętrzny jednorodna ciecz barwy niebieskiej do zielonej (w temperaturze 20-25 °C)
Zapach charakterystyczny dla butanolu
Temperatura krzepnięcia, °C -16 ± 2
pH w temperaturze (20 ± 1)°C 6,5 ÷ 9,5
Gęstość w temperaturze 20 °C, g/ml 1,056 ÷ 0,020
Liczba spienienia 3% roztworu środka w wodzie wodociągowej min. 9
Szybkość wykraplania piany:

  • wartość 25% (ćwiartkowa), minuty
  • wartość 50% (połówkowa), minuty
min. 10
min. 18
Lepkość kinematyczna:

  • w temp. 20 °C, mm2 /s
  • w temp. -12 °C, mm2 /s
 

max. 12
max. 100

Osad, %(V/V) max. 0,1