Przejdź do treści

Syntetyczny środek pianotwórczy ROTEOR M Premium 3%

symbol certyfikat cnbop

Roteor M Premium to syntetyczny 3% środek pianotwórczy do wytwarzania mechanicznych pian gaśniczych: lekkiej, średniej i ciężkiej. Roteor M Premium jest przeznaczony do gaszenia pożarów klasy A i B. Najniższa temperatura stosowania -13°C. Przeznaczony do stosowania z wodą słodką i słoną.

Opakowanie: beczki polietylenowe 50 kg, 200 kg, kontener 1000 kg

Przeznaczenie gaśnicy

Przejdź do sklepu
dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

Przejdź do sklepu

Pliki do pobrania

Zastosowanie:

Syntetyczny, pianotwórczy środek gaśniczy do wytwarzania mechanicznych pian gaśniczych: lekkiej, średniej i ciężkiej (do gaszenia pożarów klasy A i B według PN-EN 2:1998) stosowany z wodą wodociągową oraz morską. Środek zwilżający do wszelkiego rodzaju pyłów.

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od -10°C do 30°C, wyższe temperatury powodują uwalnianie par butanolu.

Gwarancja:

Gwarancja wynosi 6 lat licząc od daty produkcji. Po tym okresie może być stosowany po sprawdzeniu zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi.

Wyrób posiada aktualny atest PZH


Zakres stosowania – do gaszenia pożarów cieczy nie mieszających się z wodą
– do wytwarzania piany ciężkiej, średniej i/lub lekkiej z wodą pitną i/lub wodą morską
Zalecane stężenie stosowania z wodą pitną i/lub wodą morską 3 % obj.
Najniższa temperatura stosowania – 13°C
Lepkość w najniższej temperaturze stosowania ≤ 40 mm2 /s
Klasa skuteczności gaśniczej / odporność na nawrót palenia wg
PN-EN 1568-3:2018
III C (dla wody pitnej)
III D (dla wody morskiej)