Przejdź do treści

SORBENT SYPKI DAMOLIN

Do zwalczania skutków wycieku wszelkich substancji płynnych (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego) na drogach, w stacjach paliw, warsztatach, lotniskach itp.

Damolin jest granulatem mineralnym pochłaniającym: chemikalia, kwasy, zasady, rozpuszczalniki oraz produkty ropopochodne, wodę.

Przejdź do sklepu
dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

Przejdź do sklepu

Pliki do pobrania

Dzięki procesowi produkcji w wysokiej temperaturze granulat nawet po nasączeniu pozostaje twardy i trwale zatrzymuje pochłoniętą ciecz. Damolin ma formę granulatu o granulacji 0,5 ÷ 1 mm. Charakteryzuje się wyjątkowo wysokimi właściwościami sorpcyjnymi. Jest bezpieczny i łatwy w użyciu. Przeciwdziała przedostaniu się szkodliwych substancji w głąb profilu glebowego. Posiada nieograniczony termin przydatności do użycia. Jest niepalny i niewybuchowy. Szybko i skutecznie usuwa wycieki wszelkich substancji płynnych. Bardzo duża zdolność pochłaniania do 100% własnej wagi. Dostępny w poręcznych 20 kg workach.

Podstawowe dane fizykochemiczne

  • ciało stałe
  • zawartość SiO2 – ok. 75%
  • zawartość wody – ok. 2%
  • ph – 5,5
  • gęstość nasypowa – 495 kg/m³
  • granulacja – 0,5-1,0 mm

Sposób użycia sorbentu

Na rozlaną ciecz wysypać cienką warstwę Damolinu. Zmiana natężenia barwy świadczy o zachodzących procesach wchłaniania – brak zmiany barwy sorbentu świadczy o zakończonym procesie sorpcji.