Przejdź do treści

Rotquick płyn do odłuszczania

Rotquick to specjalistyczna i odpowiednio skoncentrowana mieszanina związków powierzchniowo czynnych o właściwościach odtłuszczających. Produkt jest gotową do użytku cieczą, nie wymaga rozcieńczania. Ma postać cieczy od barwy bezbarwnej do jasnożółtej o pH w zakresie 6,5-9. Wykazuje doskonałą rozpuszczalność nawet w zimnej wodzie, umożliwiając proste aplikowanie produktu na zabrudzoną powierzchnię.

Opakowania: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg, 200 kg

dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Rotquick pozwala na dokładne usuwanie wycieków olejowych również z głębokich warstw powierzchni porowatych. Jego wyjątkowy skład sprawia, że nie tworzy trwałych emulsji z wymywanymi olejami i substancjami ropopochodnymi. Ponadto nie zawiera substancji szkodliwych dla środowiska (np. soli azotowych) i jest biodegradowalny. Dodatkowo jest wolny od rozpuszczalników organicznych, wykazując przy tym właściwości niepalne.

Rotquick to preparat przeznaczony do odtłuszczania oraz usuwania zanieczyszczeń wywołanych substancjami ropopochodnymi z wszelkiego typu gładkich i porowatych nawierzchni utwardzonych, np. z asfaltu, posadzek betonowych, tworzyw sztucznych, powierzchni metalowych i innych. Rotquick wykorzystywany jest przez jednostki straży pożarnej, zarządców dróg oraz stacje paliw i zakłady przemysłowe.

Zalety produktu:

 • gotowa do użytku ciecz, nie wymaga rozcieńczania
 • nie tworzy emulsji z usuwanymi substancjami
 • bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie
 • produkt niepalny
 • nie zawiera rozpuszczalników organicznych
 • produkt biodegradowalny

Zastosowanie:

 • jednostki straży pożarnej
 • usuwanie wycieków olejowych ze szlaków komunikacyjnych, placów parkingowych
 • zmywanie wycieków ropopochodnych wokół dystrybutorów paliwa
 • mycie zaolejonych maszyn i urządzeń,
 • odtłuszczanie elementów przed malowaniem i lakierowaniem
 • mycie instalacji przemysłowych

Nazwa chemiczna: Mieszanina związków powierzchniowo czynnych
Wymagania techniczne: Wygląd zewnętrzny w temperaturze – (20 ÷ 25)°C
ciecz bezbarwna do jasnożółtej
pH produktu 6 ÷ 9
 Dane informacyjne: rozpuszczalność w wodzie – bardzo dobra
zapach –  charakterystyczny
gęstość w temperaturze 20 °C, g/ml – około 1,011
lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm2/s. – max. 10
temperatura wrzenia – około 100°C (odparowuje woda)
Segment: produkty specjalistyczne, formulacje chemiczne
Branże i aplikacje: czyszczenie i mycie przemysłowe, pożarnictwo, przemysł metalurgiczny, czyszczenie
Funkcja: środki czyszczące, środki odtłuszczające
Budowa: mieszaniny