Przejdź do treści

RotClean płyn do odtłuszczania – koncentrat

RotClean to mieszanina związków powierzchniowo czynnych o właściwościach odtłuszczających. Produkt ma postać cieczy o barwie od bezbarwnej do jasnożółtej i oferowany jest w formie koncentratu. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, a jego pH wynosi około 5. W zależności od sposobu użycia, wymaga rozcieńczenia wodą zimną w stosunku 1:50 lub wodą ciepłą 1:350.

Opakowania: 5 kg, 10 kg, 20 kg

dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

RotClean dokładnie usuwa wycieki olejowe nawet z głębokich warstw powierzchni porowatych. Nie tworzy przy tym trwałych emulsji z wymywanymi olejami i substancjami ropopochodnymi. Ponadto nie zawiera substancji szkodliwych dla środowiska (np. soli azotowych). Dodatkowo wyrób nie posiada w składzie rozpuszczalników organicznych, jest niepalny i biodegradowalny.

RotClean to preparat przeznaczony do odtłuszczania oraz usuwania zanieczyszczeń wywołanych substancjami ropopochodnymi z wszelkiego typu gładkich i porowatych nawierzchni utwardzonych, np. z asfaltu, posadzek betonowych, tworzyw sztucznych, powierzchni metalowych i innych. Szczególnie polecany dla jednostek straży pożarnej, zarządców dróg, zakładów przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie występują produkty ropopochodne na przykład: stacje paliw, rafinerie, bazy transportowe, lotniska.

Zalety produktu:

 • forma skoncentrowana
 • bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie
 • skuteczność w odtłuszczaniu
 • nie tworzy trwałych emulsji z wymywanymi olejami i substancjami ropopochodnymi
 • działa na różnych powierzchniach użytkowych
 • bezpieczny dla środowiska naturalnego
 • łatwa biodegradowalność

Zastosowanie:

 • jednostki straży pożarnej
 • usuwanie wycieków olejowych ze szlaków komunikacyjnych, placów parkingowych
 • zmywanie wycieków ropopochodnych wokół dystrybutorów paliwa
 • mycie zaolejonych maszyn i urządzeń,
 • odtłuszczanie elementów przed malowaniem i lakierowaniem
 • mycie instalacji przemysłowych

Nazwa chemiczna: Mieszanina związków powierzchniowo czynnych
Wymagania techniczne: Wygląd zewnętrzny w temperaturze – (20 ÷ 25)°C
ciecz bezbarwna lub żółta, klarowna
pH produktu 4,0 ÷ 6,0
 Dane informacyjne: rozpuszczalność w wodzie – całkowita
Gęstość w temperaturze 20 °C, g/ml – około 1,01
Lepkość dynamiczna w temperaturze 20°C, mPa·s – około 8
Temperatura wrzenia – około 100°C
Segment: produkty specjalistyczne, formulacje chemiczne
Branże i aplikacje: czyszczenie i mycie przemysłowe, pożarnictwo, przemysł metalurgiczny, czyszczenie
Funkcja: środki czyszczące, środki odtłuszczające
Budowa: mieszaniny