Przejdź do treści

Proszek gaśniczy PULVEX ABC

Pulvex ABC Standard jest proszkiem gaśniczym na bazie fosforanu amonu i siarczanu amonu.

Przeznaczenie gaśnicy

Przejdź do sklepu
dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

Przejdź do sklepu

Pliki do pobrania

Zastosowanie:

  • nadaje się do gaszenia pożarów żarowych (bezpłomieniowych, drewno, tekstylia, meble)
  • palących się cieczy (benzyna, rozpuszczalniki)
  • palących się gazów (metan, propan, gaz miejski)
  • palących się suchych instalacji elektrycznych do 1000 V

Sposób działania
Przy pożarach klasy A działanie gaszące proszku polega na efektach inhibicji i tłumienia oraz na odebraniu energii przez stopienie proszku. Pożary klasy B i C są gaszone dzięki natychmiast działającej inhibicji, która polega na przerwaniu istniejących w płomieniach łańcuchów reakcji. Szybkość wyrzutu proszku (kg/s) zależy od typu i jakości sprzętu gaśniczego.

Obszar zastosowania
Pulvex ABC Standard znajduje zastosowanie głównie w przenośnych lub przewoźnych urządzeniach, także w instalacjach stacjonarnych oraz w pojazdach dla proszków gaśniczych
Przy gaszeniu instalacji elektrycznych będących pod napięciem należy przestrzegać przepisów niemieckiej normy DIN VDE 0132.

Gotowość do zastosowania, zachowanie się przy wibracji i zdolność transportowa
Przy właściwym magazynowaniu wszystkie proszki gaśnicze typu Pulvex są gotowe do natychmiastowego użycia.
Po opróżnieniu gaśnic zgodnie z normą EN 3 ilość pozostałego w nich proszku (resztka) mieści się w granicach tolerancji tej normy.
Odnośnie wymagań transportowych Pulvex ABC Standard odpowiada wszystkim wymogom transportu w przewodach rurowych i liniach wężowych pod ciśnieniem.

Magazynowanie
Przy właściwym magazynowaniu między -60°C a +80°C w szczelnie zamkniętych pojemnikach, nawet po kilku latach nie nastąpi pogorszenie zdolności gaszenia.

Odporność na korozję
W stanie suchym wszystkie proszki gaśnicze typu Pulvex nie powodują korozji. Po akcji gaśniczej szczególnie przy współdziałaniu z wodą ze względu na fakt, że proszek gaśniczy jest solą należy go możliwie szybko usunąć ze wszystkich materiałów wrażliwych na korozję.

Właściwości fizjologiczne
Wszystkie suche proszki gaśnicze typu Pulvex nie zawierają składników, które dla człowieka i zwierząt były by toksyczne. Błony śluzowe np. W oczach mogą przejściowo wykazywać bardzo małe podrażnienie, które jednak po krótkim czasie zaniknie.

Transport
Proszki gaśnicze nie są materiałem niebezpiecznym w sensie obowiązującego prawa.


Klasy pożaru A, B i C
% MAP 30 ± 2
Kolor niebieski
Gęstość nasypowa 920 ± 70 g/l
Przesiew wg ALPINE
40µm
63µm
125µm
42 – 58 %
50 – 66 %
75 – 85 %
Wilgotność < 0,25 %
Temperatura stosowania -60°C do +80°C