Przejdź do treści

Prądownica hydrantowa PWh-25

symbol dn25

Prądownica wodna hydrantowa produkcji “SUPRON 3” typ PWh-25 służy do otwierania, zamykania i ciągłej regulacji wydajności i rodzaju strumienia wody (rozproszonego i zwartego) w sprzęcie pożarniczym.

Przejdź do sklepu
dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

Przejdź do sklepu

Pliki do pobrania

Wykonanie:

  • wykonana zgodnie z normą PN-EN-671-1
  • prądownica z grzybkiem z tworzywa
  • regulacja rodzaju strumienia i wydajności odbywa się poprzez obrót części chwytowej prądownicy wykonanej z tworzywa sztucznego ABS w kolorze czerwonym RAL 3000

Prądownice umożliwiają regulowanie ustawienia w następujących pozycjach:

  • zamknięte
  • prąd wody rozproszony
  • prąd wody zwarty

WŁASNOŚCI HYDRAULICZNE

Ciśnienie robocze:  od 0,2 MPa do 1,2 MPa
Prąd wody rozproszony stożkowy – nie mniejszy niż 45 stopni.

Natężenie przepływu /wydajność/ ciśnienie strumień rozproszony strumień zwarty strumień rozproszony strumień zwarty
wąż wąż wąż wąż
30 mb 30 mb 20 mb 20 mb
Średnica równoważna 10 mm 0,2 MPa 61 l/min 60 l/min 65 l/min 64 l/min
0,4 MPa 86 l/min 85 l/min 92 l/min 91 l/min
0,6 MPa 104 l/min 103 l/min 112 l/min 111 l/min
Współczynnik K 43 43 46 46
Średnica równoważna 9 mm 0,2 MPa 49 l/min 48 l/min 52 l/min 51 l/min
0,4 MPa 68 l/min 67 l/min 74 l/min 73 l/min
0,6 MPa 82 l/min 81 l/min 91 l/min 90 l/min
Współczynnik K 34 34 37 37
Średnica równoważna 8 mm 0,2 MPa 41 l/min 40 l/min 45 l/min 44 l/min
0,4 MPa 59 l/min 57 l/min 64 l/min 63 l/min
0,6 MPa 70 l/min 69 l/min 78 l/min 77 l/min
Współczynnik K 29 29 32 32
Średnica równoważna 6 mm 0,2 MPa 26 l/min 25 l/min 30 l/min 29 l/min
0,4 MPa 36 l/min 35 l/min 42 l/min 41 l/min
0,6 MPa 43 l/min 42 l/min 51 l/min 50 l/min
Współczynnik K 18 18 21 21
Efektywny zasięg rzutu strumienia wody przy ciśnieniu 0,2 MPa(plus długość węża /20 mb lub 30 mb/):
Średnica równoważna 10 mm 0,2 MPa 4,5 m 11,8 m 4,5 m 11,8 m
Średnica równoważna 9 mm 0,2 MPa 4,5 m 11,7 m 4,5 m 11,7 m
Średnica równoważna 8 mm 0,2 MPa 3,6 m 10,3 m 3,6 m 10,3 m
Średnica równoważna 6 mm 0,2 MPa 3,6 m 10,3 m 3,6 m 10,3 m

Uwaga! Zależność natężenia przepływu Q od ciśnienia P przedstawia równanie: Q = √10P, gdzie Q wyraża się w litrach/minutę, a P w megapaskalach.