Przejdź do treści

Instrukcje przeciwpożarowe

Instrukcje przeciwpożarowe wykonywane są płycie sztywnej.

Przejdź do sklepu
dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

Przejdź do sklepu

Pliki do pobrania

Dostępne instrukcje ppoż.:

Nazwa instrukcji Indeks
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa DB001
General fire – protection instructions. Instrukcja ogólna przeciwpożarowa ( wersja angielska ) DB002
Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru DB003
Instrukcja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. garaży i warsztatów samochodowych DB004
Instrukcja przeciwpożarowa w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych DB005
Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych DB006
Instrukcja przeciwpożarowa dla magazynów i składów butli gazów technicznych DB007
Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych DB008
Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo DB009
Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów z materiałami pożarowo niebezpiecznymi DB010
Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów nie zagrożonych wybuchem DB011
Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń warsztatu mechanicznego DB012
Instrukcja przeciwpożarowa dla lakierni (malarni) DB013
Instrukcja przeciwpożarowa dla obiektów handlowo-usługowych DB014
Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia DB015
Instrukcja przeciwpożarowa – profilaktyka ppoż. dla wszystkich pracowników DB016
Instrukcja postępowania na wypadek powst. pożaru lub innego zagrożenia dla budynków mieszk. wielorodzinnych DB017
Instrukcja postępowania w razie zagrożeń chemicznych DB018
Instrukcja postępowania w razie zagrożeń ekologicznych DB019
Instrukcja postępowania podczas wypadku drogowego DB020
Instrukcja postępowania na wypadek katastrofy budowlanej DB021
Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży samochodowych DB022
Ogólna instrukcja przeciwpożarowa dla szkół, internatów, przedszkoli, domów dziecka itp. DB023
Tablica sygnałów alarmowych obrony cywilnej kraju DB024
Instrukcja przeciwpożarowa w magazynach zagrożonych wybuchem DB025
Ogólna instrukcja przeciwpożarowa dla magazynu DB026
Instrukcja przeciwpożarowa dla warsztatów samochodowych DB027
Instrukcja przeciwpożarowa na budowie DB028
Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw gazu płynnego DB029
Instrukcja zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów DB030
Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń hotelowych DB031
Instrukcja gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym DB050

W celu zapoznania się z pełną ofertą prosimy o kontakt z działem handlowym: sprzedaz@supron.pl


Możliwości wykonania:

Formaty (cm) Podłoża Rodzaje
DN – 24,5 x 35
EK – 35 x 49
p – płyta sztywna PCV n – nieświecące