Przejdź do treści

Działko wodno-pianowe DWP-16/24/32

Działko wodno-pianowe DWP-16/24/32 przeznaczone jest do zwalczania pożarów grup AB

Przejdź do sklepu
dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

Przejdź do sklepu

Pliki do pobrania

Działko wodno-pianowe DWP-16/24/32 umożliwia uzyskanie:

a) prądu wodnego i zwartego – przy osiowym ustawieniu prądownicy działka,
b) prądu wodnego rozpylonego – przy odchyleniu w prawo i lewo prądownicy działka,
c) strumienia piany – przy osiowym ustawieniu prądownicy działka.

Węzły obrotowe działka umożliwiają obrót w płaszczyźnie pionowej w granicach – 30° do +80° i w płaszczyźnie poziomej 360°.

Działko wodno-pianowe DWP-16/24/32 składa się z następujących części:

  • Nasadka pianowa
  • Głowica wodno-mgłowa (DWP-16/24/32)
  • Zestaw korpusów DN 80
  • W wersji przenośnej podstawa ze zbieraczem 3 wejścia 75 lub 1 wejście 110

Ciśnienie nominalne [MPa] 0,8
Wydajność wodna [l/min.] 3 200
Natężenie przepływu wody z dysza wodną [l/min.]
Nastawa prądownicy 16 1 600
Nastawa prądownicy 24 2 275
Nastawa prądownicy 32 3 029
Maksymalna długość rzutu przy ciśnieniu 0,8 MPa [m]
Strumień zwarty 61
Strumień rozproszony 35
Strumień piany 46
Wymiary [mm]
Z prądownicą wodną
– długość 1668
– szerokość 770
– wysokość 590
Z prądownicą pianową
– długość 1673
– szerokość 770
– wysokość 590
Masa [kg]
Z prądownicą wodną 31,5
Z prądownicą pianową 32,85