Przejdź do treści

Medal z okazji 20-lecia powołania PSP

W dniu 15 października 2012 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie podczas konferencji pod hasłem „Logistyka w 20-leciu PSP” otrzymaliśmy medal wydany z okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.
Medal ten został przyznany przez gen. bryg. Wiesława B. Leśniakiewicza Komendanta Głównego PSP w Warszawie z wyrazami uznania i podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.