Przejdź do treści

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej dla SUPRON 3

Mamy niezmierną przyjemność poinformować, że zostaliśmy uhonorowani przez firmę Dun&Bradstreet Poland zaszczytnym wyróżnieniem, jakim jest „Certyfikat Wiarygodności Biznesowej”.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie nadawane wyłącznie firmom o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności, których dane finansowe dają gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej oraz których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

Ocena wiarygodności i stabilności firmy, wystawiana jest na podstawie:

  • analizy moralności płatniczej
  • analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych
  • największej w Polsce bazie relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej jest honorowany na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy. Jest gwarancją, że PPUH SUPRON 3 Sp. z o.o. jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe.