Przejdź do treści

RODO ankieta

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

P.P.U.H. „ SUPRON 3” Spółka   z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Sadowniczej 6, NIP 9482224948, REGON 672742818, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Nr KRS 0000026680
Wysokość kapitału zakładowego: 480.000,00 PLN.
Dane kontaktowe:
supron@supron.pl, tel.: (+48) 48 363 99 66; (+48) 48 363 21 85.

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art.6, ust.1, lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest utrzymywanie wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Kontrahentów z produktów oraz usług.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych jest firma PPUH Supron 3 Sp. z o.o.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego).
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego