Przejdź do treści

Informacja dotycząca przetwarzania Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

P.P.U.H. „ SUPRON 3” Spółka   z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Sadowniczej 6, NIP 9482224948, REGON 672742818, Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000026680
Wysokość kapitału zakładowego: 480.000,00 PLN.

Dane kontaktowe: supron@supron.pl, tel.: (+48) 48 363 99 66; (+48) 48 363 21 85.

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art.6, ust.1, lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Nie przekazujemy innym podmiotom Pani/Pana danych osobowych
  3. Okres przechowywania w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora – dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego