Przejdź do treści

DZIEŃ STRAŻAKA

Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.
Jesteście przykładem, jak w dzisiejszych czasach można i należy godnie sprawować swoje obowiązki.
Składamy serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego,
za wielki dar serca, jakim jest Wasza służba, zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.
Życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!
Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, św. Floriana, przyświecają Wam zawsze.