Przejdź do treści

Wyciągarka ewakuacyjna RUP 503

symbol ce

RUP 503 to urządzenie podnoszą­co-opuszczające wraz z uchwytem mocującym wciągarkę do nogi statywu. Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem.

Przejdź do sklepu
dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

Przejdź do sklepu

Pliki do pobrania

Wyciągarka wyposażona jest w sześciosplotową linę stalową z rdzeniem z włókna naturalnego dostępną w długościach 25 m, 35 m, 45 m, 50 m o średnicy 6,3 mm. RUP 503 jest składnikiem sprzętu ratowniczego. Przy pomocy urządze­nia osoba poszkodowana może być podniesiona z niższego poziomu na wyższy lub opuszczona z wyższego na niższy. Odległość opuszczania nie może przekroczyć 2 m. Przełożenie zastosowane w me­chaniźmie pozwala wykonać jeden obrót bębna na 7,2 obrotów korby wyciągarki. Ramię korby może zostać zdemonto­wane, aby ułatwić transport. Urządzenie ewakuacyjne serii RUP 503 jest zgodne z normą EN 1496/B.


Maksymalne obciążenie robocze 200 kg
Wymagana siła ręczna 10 kg
Przełożenie mechanizmu 7:2:1
Długość korby 300 mm
Średnica liny 6,3 mm
Średnica bębna 60 mm
Masa lina 25 m – 22,5 kg
lina 35 m – 24,0 kg
lina 45 m – 25,5 kg
lina 50 m – 26,2 kg