Przejdź do treści

Naturalny hydrofobowy absorbent torfowy SPILL-SORB

Sorbent naturalny Spill-Sorb jest nietoksycznym całkowicie naturalnym, 100% organicznym, testowanym w laboratorium, przetestowanym w próbach polowych, przemysłowym absorbentem hydrofobowym, który jest ekonomiczny, wydajny, miękki (nie-abrasywny), nietoksyczny, nieługujący (niezasadowy) i w tym naturalnym stanie w pełni biodegradowalnym. Właściwe działanie kapilarne aktywowanego torfu zapewnia skuteczne pochłanianie oleju, rozpuszczalników metali ciężkich, pestycydów, herbicydów i innych odczynników organicznych.

Opakowanie: worek 24 kg

Przejdź do sklepu
dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

Przejdź do sklepu

Pliki do pobrania

Zalety:

  • Sorbent nietoksyczny, ekonomiczny i bardzo wydajny
  • Pochłania m.in.: oleje, chemikalia, węglowodory, ropę naftową, barwniki, farby, metale ciężkie, tłuszcze zwierzęce, krew – nie ma konieczności posiadania różnych sorbentów do różnych substancji
  • Pochłania opary (ok.90%), zmniejszając ryzyko wybuchu.
  • Minimalny zakres absorpcji: 6-8x ciężar sorbentu
  • Nie pochłania wody
  • Po użyciu może zostać spalony
  • Ulega biodegradacji

UWAGA:

Biorąc pod uwagę zakres sorpcji, SPILL-SORB jest najtańszy ze stosowanych sorbentów w Polsce.

Spill-Sorb wchłania i absorbuje opary węglowodorów na powierzchni oraz węglowodory z wody, zarówno na sucho jak i w stanie zawilgoconym, nie wymagając wyspecjalizowanej obsługi ani specjalistycznej aparatury przy stosowaniu oraz zbieraniu wyczerpanego materiału.

Spill-Sorb niewiele waży i stwarza użytkownikom możliwość przenoszenia większej ilości, oczyszczenia większej ilości i oszczędzenia na kosztach transportu i stosowaniu.

Spill-Sorb nie wchodzi w reakcję z eliminowanymi zanieczyszczeniami, nie uwalnia zanieczyszczeń, co powoduje, że jest czysty i łatwy w użyciu.

Użyty Spill-Sorb może być spalany lub rozprowadzony na składowisku lub na ziemiach uprawnych bez szkodliwych skutków dla środowiska. Jako źródło energii ma wartość opałową 18 608,09 kJ/kg (8,000 B.T.U.s per pound), (z odliczeniem wartości opałowej zaabsorbowanych węglowodorów), pozostawiając po spaleniu 2% oryginalnej objętości.

Spill-Sorb jest dostępny sprasowany i luźny w workach, pakietach, rękawach, poduszkach wkładkach wchłaniających w różnych kombinacjach pochłaniaczy, również w przygotowanych na zamówienie pakietach filtracyjnych i pakietach przeznaczonych do bioremediacji.

Spill-Sorb używany jest w oczyszczaniu wylewisk i remediacji przez straż pożarną, przemysł, lotniska, koleje i firmy transportowe, stacje serwisowe, rafinerie, stacje benzynowe, przedsiębiorstwa do poszukiwań nafty i gazu, stacje wiertnicze, na statkach i w portach, itp.

Szczególnie przydatny przy rozlewiskach oleju na wodzie. Jedyny sorbent, który absorbuje oleje z powierzchni wody.

Spill-Sorb stosowany jest w filtracji ścieków przemysłowych, ścieków surowych, usuwania metali ciężkich, glonów, w inżynierii sanitarnej oraz obróbce ścieków kopalnianych. Do zastosowań przemysłowych i w małej lokalnej skali stosuje się Spill-Sorb, ponieważ absorbuje PCB, farby olejne, atramenty i farby, tłuszcze zwierzęce, oleje roślinne, krew.


Przykłady substancji, które może wchłaniać absorbent SPILL-SORB

Oleje i paliwa: olej napędowy, benzyna, ropa, olej mineralny itp. Farby: lateksowe i olejowe, farby i lakiery żywicowe Polimery: oczyszczanie wody, flokulanty, wizkozowe uwydatnianie Medyczne i biologiczne: farmaceutyczne ścieki, krew, surowice
Alkohole: metylowy, eterowy, izopropylowy Środki owadobójcze i chwastobójcze: Dioxin, DDT, Roundup Rozpuszczalniki: m.in. metylowe, etylowe, izopropylowe, tetrahydrofuran Chłodziwa: płyn nie zamarzający, Glikol

Skuteczność sorbentu torfowego Spill-Sorb przy usuwaniu wycieków oleistych do zbiorników wodnych

Przykładowy wyciek oleju do zbiornika z wodą Na powierzchnię skażoną wyciekiem wysypujemy sorbent torfowy Spill-Sorb. Sorbent unosi się na powierzchni i nie wchłania wody Unoszący się na wodzie sorbent natychmiast wchłania pływający olej Specjalnym podbierakiem usuwamy pływający po powierzchni wody sorbent nasączony olejem Po usunięciu sorbentu na powierzchni wody nie stwierdzono obecności oleju

Jak działają sorbenty? Różnica między Absorbentem i Adsorbentem.

ABSORBCJA ADSORBCJA
Węglowodory umieszczone w komórce. ABSORBENT potrzebuje 4-barowego ciśnienia dla uwolnienia oleju z komórki. Węglowodory przylegają do zewnętrznych cząsteczek dzięki naprężeniu powierzchni.
Po czasie napięcie powierzchniowe przełamuje się i ADSORBENT uwalnia węglowodory do otoczenia.

Powstaje niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego.