Przejdź do treści

Hełm strażacki BHS

symbol certyfikat cnbop

Przeznaczony jest do zapewnienia ochrony głowy przed zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas zwalczania pożarów w pomieszczeniach, budynkach i innych budowlach w czasie pożarów i akcji ratowniczo gaśniczych. Spełnia rosnące wymagania straży pożarnej we wszystkich działaniach wykonywanych w zurbanizowanym terenie oraz obszarach przemysłowych.

dwg pdf jpg ppt xls doc png zip txt svg file

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Hełm zaprojektowany i produkowany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 89/686/EWG i normy EN 433:2008 „ Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach”
Hełm składa się ze skorupy wykonanej w jednej wielkości. Wewnątrz skorupy zamontowane jest wyposażenie służące do pewnego osadzenia hełmu na głowie. Skorupa hełmu odporna na wysokie temperatury ze wzmocnionym systemem absorpcji uderzeń wykonana jest z kompozytu kewlarowo-szklanego. Kształt skorupy oraz użyte materiały gwarantują maksymalną ochronę głowy użytkownika przed urazami mechanicznymi wywołanymi uderzeniami spadających przedmiotów, wysoką temperaturą, substancjami chemicznymi, stopionym metalem, ogniem.

Własności ochronne i użytkowe:

 • Amortyzacja uderzeń pochodząca od spadających przedmiotów/sprawdzone w warunkach po wstrząsie termicznym , przyspieszonym starzeniu/,w  warunkach kondycjonowania;-30°C, zanurzenie w wodzie, +50°C, ,  napromieniowaniu strumieniem cieplnym 14kW/m² przez 480s)
 • Odporność na przebicie hełmu ostrymi przedmiotami o energii 24,5 J (sprawdzana w warunkach po wstrząsie termicznym, przyspieszonym starzeniu, kondycjonowaniu w wodzie, w tem. -30°C,+50°C,  napromieniowaniu strumieniem cieplnym 14kW/m² przez 480s)
 • Odporność na promieniowanie cieplne 14kW przez 480s
 • Płomień- badanie palności w płomieniach o temperaturze 950°C 50°C  po uprzednim wygrzaniu przez 15 min. w temperaturze 90°C
 • Ochrona przed gorącymi ciałami stałymi-  T=900°C kulki stalowej
 • Ochrona przed stopionymi metalami – wylewanie stopionego żelaza
 • Własności elektryczne –  E²(mokrego hełmu),E³(izolacyjności powierzchni)
 • Skuteczność systemu utrzymania
 • Sztywność mechaniczna – zgniatanie wzdłużne i poprzeczne

Wyposażenie standardowe hełmu:

 • osłona twarzy – wizjer – przeźroczysty chowany do wnętrza hełmu
 • osłona karku OK.- 01 – – wykonana z tkaniny ognioodpornej
 • zaczepy do współpracy z maskami oddechowymi nahełmowymi umożliwiającymi korzystanie  z masek bez konieczności zdejmowania hełmu z głowy
 • system regulacji obwodu głowy nie wymagający zdejmowania hełmu z głowy
 • regulacja wysokości noszenia
 • gniazdo do latarek
 • konfekcja/ potnik, paski podbródkowe ,osłona płynnej regulacji / wykonana ze skóry naturalnej

Wyposażenie dodatkowe hełmu:

 • osłona twarzy – wizjer – metalizowany chowany do wnętrza hełmu
 • okular/osłona oczu – przeźroczysty chowany do wnętrza hełmu
 • osłona karku i szyi OK.-02 – wykonana z tkaniny ognioodpornej

Certyfikaty:

 • Certyfikat oceny typu WE nr WE/S/1796/2011
 • Świadectwo Dopuszczenia CNBOP Nr 1126/2011